Sıfırlama Tekniği Nedir?

•Ders çalışma azmi, hırs ve kararlılık;
•Etkili,düzenli ve istikrarlı ders çalışma alışkanlığı ;
•Odaklanmayı maksimuma çıkartır;
•Başarıya içselleştirir;
•Zamanı verim kullanır;
•Alternatif düşünme yöntemleri geliştirme;
•Uygulamalarla olumsuz durumlardan kurtarma;
•Öğrenciye öğrenmeyi ve çalışmayı öğretir;
•Öğrencinin davranışlarını gözlemleyerek ona yol haritasını belirleme;
•Duygusal alt yapının nelerden kaynaklandığını ortaya çıkarma;
•Öğrencinin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapabilme;
•Öğrencinin öğrenme stratejilerini belirleme ve bu stratejileri tüm eğitim süreçlerine uyarlama;
•Öğrencinin geçmişten süre gelmiş istenmeyen alışkanlıklarından kurtulmasına yardımcı olabilme;
•Öğrenciyle birlikte öğrencide istenilen sonuçların alınabilmesi adına ebeveynlere de koçluk ve danışmanlık yapabilme;
•Ebeveynleri nasıl, ne zaman ve ne şekilde yönlendirebilme;
•Öğrencinin gelişimini aileye ve okula raporlama becerileri kazanacaklar.